profiPOTISK - malé technologie I.

profiPOTISK - malé technologie I.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0021600
Název projektu: profiPOTISK - malé technologie I.
Číslo a název výzvy: Technologie – Výzva XI (pro začínající podniky)
Období realizace: 29. 4. 2020 – 25. 5. 2021 

 
Cílem projektu je pořízení technologického vybavení společnosti profiPOTISK s.r.o, tzn. instalování 2 nových technologií v rámci projektu. Naplněním cíle projektu dojde k urychlení a zkvalitnění našich služeb a zároveň také k rozvoji a rozšíření výrobního sortimentu. Nové technologie budou mít pozitivní dopad na rozvoj firmy.

Na projekt „profiPOTISK - malé technologie I.“ je poskytována finanční podpora EU.